Postup realizace projektu

27.09.2019 16:36

Informování členů mikroregionu Tanvaldsko o postupu projektových prací

Členové mikroregionu Tanvaldsko byli informování o postupu zpracování Programu rozvoje mikroregionu - zpracování analytické části, výstupy, východiska pro návrhovou část, vč. prvních návrhů společných rozvojových témat a jejich specifikace.
20.09.2019 08:55

Individuální projednání kompletních verzi PRO v dalších obcích

V období 17.-19.9.2019 byla realizována projednání prvních verzí kompletních dokumentů PRO v dalších obcích: Velké Hamry Jiřetín pod Bukovou Plavy Desná Albrechtice v Jizerských horách Projednané a revidované dokumenty jsou postupně přidávány na stránky jednotlivých obcí v sekci Rozvoj...
16.09.2019 18:17

Individuální projednávání návrhových částí PRO pokračuje

Dnes byla realizována dvě individuální projednávání návrhových částí programů rozvoje obcí s představiteli obcí Josefův Důl a Zlatá Olešnice. Projednané dokumenty, se kterými se může seznámit veřejnost před veřejnými projednáváními jsou k dipsozici v sekci Rozvoj obcí.
12.09.2019 16:34

Finalizace harmonogramu individuálních projednávání v obcích

Byl finalizován harmonogram individuálních projednávání návrhových částí PRO v jednotlivých obcích.
10.09.2019 09:00

Zahájení projednávání návrhových částí v obcích

Bylo zahájeno individuální projednávání PRO - návrhových částí v jednotlivých obcí - první projednávanou obcí byl Kořenov.
06.09.2019 15:27

Ukončení zpracování prvních verzí návrhových částí PRO

Bylo ukončeno zpracování prvních verzí návrhových částí programů rozvoje obcí. Návrhy byly rozeslány do obcí ke konzultaci a k diskusi. Výhledově do konce 09/2019 proběhnou individuální projednání se starosty (pověřenými zástupci) jednotlivých obcí a konzultace k procesu plánování rozvoje obce.
02.09.2019 15:10

Harmonogram veřejných projednávání komplexních PRO v obcích připraven

Kancelář mikroregionu Tanvaldsko zajistil předběžné termíny veřejných projednávání kompletních PRO v jednotlivých obcích zapojených do projektu:Plavy 2. 10. 2019 od 17:00 hodin ve školním envirocentruDesná 14. 10. 2019 od 16:00 hodin v Riedelově vileJosefův Důl 15. 10. 2019 od 16:00 hodin...
27.08.2019 11:43

Dopracován návrh první části návrhu programu rozvoje mikroregionu

Byl dopracován návrh prvních kapitol návrhové části programu rozvoje mikroregionu Tanvaldsko. Jedná se o specifikaci východisek pro návrhovou část, stanovení dlouhodobé rozvojové vize mikroregionu a její vysvětlení, identifikaci rozvojových oblastí ke společnému řešení mikroregionem (oblasti, které...
20.08.2019 11:49

Finalizace analytických částí po ukončení příjmu podnětů a připomínek z obcí

Finální uzavření analytických částí po ukončení příjmu podnětů a připomínek z obcí. Pokračuje zpracování návrhových částí PRO.
15.08.2019 18:11

Ukončení sběru podnětů a připomínek z obcí k analytickým částem PRO

Dnes byl ukončen sběr podnětů a připomínek k analytickým částem programů rozvoje obcí v mikroregionu Tanvaldsko.

© 2018-2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode