Postup realizace projektu

17.06.2021 17:55

Jednání Konzultační skupiny projektu

Jednání Konzultační skupiny projektu se řídilo následujícím programem: Rekapitulace informací o porjektu a specifikace postupu prací na projektových aktivitách Projednání analytických závěrů, východiska pro návrhovoučást Sociální platforma mikroregionu Tanvaldsko (SO ORP Tanvald) Výhled...
10.06.2021 13:39

Jednání s krajskou koordinátorkou SPRSS

Dne 10.6.2021 proběhla on-line formou metodická konzultace zástupce zpracovatele projektu a koordinátorky SPRSS z KÚLK. Konzultace byla zaměřena na postup zpracování SPRSS mikroregionu Tanvaldsko, na koordinace spolupráce území s Libereckým krajem, na možnosti spolupráce v rámci připravovaného...
20.05.2021 13:22

Informace o projektu na zasedání Mikroregionu Tanvaldsko

Informace o postupu realizace projektu zaměřená zejména na dokončenou analytickou část (dokončení klíčové aktivity KA2) a přípravu projednávání s územními aktéry. Toto projednávání je plánováno na červen a červenec 2021. Do jednání vstoupí poskytovatelé sociálních služeb, zástupci uživatelů služeb,...
18.05.2021 18:18

Jednání s organizacemi, které se zabývají prevencí a řešením sociálního vyloučení

Dne 18. 5. 2021 se v rámci projektu uskutečnilo jednání se zástupci organizací, které se zabývají komunitní prací s Romy a sociální prací zaměřenou zejména na osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené (ROMA Tanvald, z.s., ROMODROM, o.p.s., ROMANY ART WORKSHOP, z.s.). Představitelé...
12.05.2021 08:30

Zpracování tezí návrhové části SPRSS

Zpracování 1. verze tezí návrhové části SPRSS - na základě souhrnných analytických závěrů a východisek pro návrhovou část. Teze jsou k náhledu ve výstupech projektu zde.
02.05.2021 09:33

Zahájení realizace klíčové aktivity KA3

V rámci realizace projektu bylo zahájeno zpracování klíčové aktivity KA3 - Vytvoření SPRSS.
30.04.2021 13:40

Dokončení realizace klíčové aktivity 02

Dle harmonogramu projektu byla k 30. 4. 2021 dokončena klíčová aktivit KA02 Zpracování podkladů pro vytvoření střednědobého plánu. Výstupy aktivity - dílčí analýzy jsou zveřejněny ve výstupech projektu zde. Na dokončenou aktivitu KA02 přímo navazuje pokračování zpracování dokumentu Střednědobého...
29.04.2021 14:51

Informace o projektu na zasedání Mikroregionu Tanvaldsko

Členům DSO byla poskytnuta průběžná informace o realizaci projektu, včetně informace o schválení 2. Zprávy o realizaci a Žádosti o platu. Dále byli členové mikroregionu seznámeni s dalším postupem realizace projektu s informací, že průběžné výstupy projektu (aktuálně podklady pro SPRSS) jsou k...
25.03.2021 12:26

Informování o projektu na zasedání Mikroregionu Tanvaldsko

V rámci zasedání zástupců mikroregionu proběhla informace o postupu zpracování projektu, zejména: průběh zpracování analytické části, výsledky realizace terénních šetření, publicita projektu. Koordinátorka projektu opětovně požádala zástupce obcí o podporu publicity projektu. Zápis z jednání...
10.03.2021 16:54

Jednání se zástupkyní Oblastní charity Most

Dne 10. 3. 2021 proběhlo v Tanvaldu jednání se zástupkyní Oblastní charity Most (členkou konzultační skupiny projektu). Předmětem jednání byla specifikace aktivit a služeb realizovaných poskytovatelem na území mikroregionu Tanvaldsko a specifikace vnímaných potřeb v řešeném území. Zápis z jednání...

© 2018-2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode