Postup realizace projektu

26.02.2021 16:59

Jednání pracovní skupiny sociálního začleňování (PSSZ) Velké Hamry

Dne 26. 2. 2021 proběhlo ve Velkých Hamrech (částečně prezenčně a částečně distančně) jednání pracovní skupiny sociálního začleňování. Hlavním tématem byla spolupráce v území v oblasti sociálního začleňování - byly formulovány potřeby v území a aktuální způsoby uspokojování těchto potřeb. Účastníci...
26.02.2021 09:23

Ukončení dotazníkového šetření v obcích

Bylo ukončeno dotazníkové šetření v obcích mikroregionu Tanvaldsko. Do šetření se celkově zapojilo 374 respondentů (cca 2 % obyvatel regionu v produktivní a poproduktivní věkové skupině). 125 respondentů se zapojilo on-line, 249 vyplnilo tištěné dotazníky, které byly distribuovány v obcích...
25.02.2021 20:12

Výstupy z jednání Koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb na území LK

Dne 25.2.2021 proběhlo jednání Koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje. Výstupy z jednání jsou k dispozici pro realizaci projektu v mikroregionu Tanvaldsko. Orientují se zejména na: (i) KISSOS - sběr záměrů z území, (ii) vzdělávání, (iii) spolupráce s...
25.02.2021 17:05

Zasedání mikroregionu Tanvaldsko - informace o projektu

Koordinátorka projektu informovala o dokončování šetření v území a vyhodnocování výsledků šetření. Dále referovala o součinnosti s ostatními aktéry v území, zejména s poskytovateli sociálních služeb (připravovaná projednávání). Předmětem informace byla též publicita projektu. Zápis z jednání...
23.02.2021 19:38

Jednání s vedoucím pobočky NAUTIS, z.ú.

V rámci projektu se uskutečnila schůzka koordinátorky projektu a vedoucího pobočky Národního ústavu pro autismus - NAUTIS, z.ú. Na schůzce byly prezentovány služby, které organizace v řešeném území poskytuje a v rámci těchto služeb byla řešena též potřebnost (i očekávaná) na území mikroregionu...
15.02.2021 12:15

Ukončení šetření v obcích

Byly ukončeno šetření u představitelů obcí řešeného území. Šetření probíhalo formou řízených rozhovorů se starosty nebo pověřenými zástupci / pracovníky obcí a zúčastnily se ho všechny obce řešeného území. Zároveň bylo zahájeno zpracování výsledků tohoto šetření. Primární výstupy šetření jsou...
11.02.2021 14:16

Jednání k SPRSS - oddělení sociální práce a sociálních služeb města Tanvald

Individuální jednání k potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb v řešeném území mikroregionu Tanvaldsko - jednání směřovalo zejména k službám SAS a službám pro seniory a OZP. Oddělení sociální práce a sociálních služeb města Tanvald identifikovalo chybějící sociální a návazné služby v regionu.
11.02.2021 08:06

Analýza relevantních rozvojových dokumentů

Byla dokončena Analýza relevantních rozvojových dokumentů na krajské, regionální a municipální úrovni, které se zaměřuji (celkově nebo částečně v rámci komplexní koncepce) na oblast sociálních služeb v řešeném území. Zpracovaná analýza je jedním z podkladů pro vytvoření SPRSS mikroregionu...
29.01.2021 15:09

Podklad k projednání vytvoření sociální platformy

V rámci klíčové aktivity projektu (KA5) byl realizačním týmem zpracovaný podklad pro jednání. Podklad obsahuje význam a úlohu platformy, návrh implementace platformy a zřízení role koordinátora se zdůvodněním účelnosti této řídící struktury pro management v sociální oblasti v řešeném území. Podklad...
28.01.2021 15:46

Informace o projektu na zasedání mikroregionu Tanvaldsko

Na zasedání mikroregionu Tanvaldsko dne 28. 1. 2021 byly prezentovány v rámci projektu následující body: (i) informace o průběhu šetření - všechny šetření probíhají úspěšně - primární data se daří získávat; (ii) informace o jednání v PS zdravotně handicapovaných osob; (iii) publicita projektu...

© 2018-2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode