Postup realizace projektu

26.01.2021 17:12

Jednání s partnerem v území - Křižovatka, z.s.

Koordinátorka projektu jednala s předsedou spolku Křižovatka, z.s. o přínosu spolku v zajišťování služeb pro obyvatelé regionu, zejména s orientací na děti a mládež ze sociálně vyloučených skupin nebo ze skupin sociálním vyloučením ohrožených. Předseda spolku podrobně představil činnost spolku a...
26.01.2021 09:25

Informační leták k projektu SPRSS mikroregionu Tanvaldsko

Dnes proběhla finalizace informačního letáku k projektu a bude zahájena jeho distribuce. Náhled letáku je k dispozici zde.
08.01.2021 14:59

Jednání s Agenturou pro sociální začleňování MMR

8. ledna 2021 proběhlo on-line jednání koordinátorky SPRSS mikroregionu Tanvaldsko a konzultantky Agentury pro sociální začleňování MMR. Zástupkyně ASZ specifikovala činnost agentury ve vztahu k potřebám řešeného regionu. Koordinátorka SPRSS představila cíle a ambice projektu. Účastníci se shodli...
22.12.2020 18:40

Jednání pracovní skupiny SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Dne 22. 12. 2020 proběhlo v Tanvaldu jednání pracovní skupiny se zaměřením na seniory a zdravotně postižené. Poskytovatelé sociálních služeb zapojení do projektu podporují realizovaná šetření a aktivně se zapojují i do distribuce dotazníků v území. Koordinátorka projektu požádala účastníky o další...
03.12.2020 21:51

Zasedání mikroregionu Tanvaldsko - informace o projektu

Dne 3. 12. 2020 se uskutečnilo zasedání mikroregionu Tanvaldsko. Zástupce realizačního týmu projektu seznámil členy mikroregionu s dosavadním postupem prací, a to zejména s výsledkem první předložené Zprávy o realizaci a proplacením první žádosti o platbu. Dále informoval o probíhajících šetřeních...
25.11.2020 21:05

Koordinační skupina pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje

Dne 25. 11. 2020 se uskutečnilo formou videokonference na platformě MS Teams jednání Koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje. V rámci konference informovali zástupci KÚLK o situaci v oblasti sociálních služeb v LK - vedení resortu socálních věcí po krajských...
15.10.2020 13:42

Oblastní charita Most - působnost na Tanvaldsku

Individuální jednání o službách zajišťovaných poskytovatelem - Farní charita Most v řešeném území mikroregionu Tanvaldsko. Poskytované služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Kotva Tanvald), sociální poradna. Pro projekt je důležitý úplný přehled aktivit poskytovatele pro cílovou...
24.09.2020 18:05

Info o projektu na zasedání mikroregionu Tanvaldsko

Zátupci mikroregionu byli seznámeni z průběhem realizace projektu, zejména z prováděnými šetřeními - obyvatelstvo, poskytovatelé sociálních služeb, řízené rozhovory v obcích. Dále byli informováni o projednávání v pracovních skupinách zaměřených zejména na cílové skupiny: (i) senioři, (ii) děti,...
10.09.2020 08:00

Zahájení realizace dotazníkového šetření

Bylo zahájen sběr dat formou dotazníkového šetření pro veřejnost.
21.08.2020 09:41

Dotazník pro veřejnost

Finalizace dotazníku pro veřejnost, zpracování elektronické on-line podoby dotazníku (KA2). On-line dotazník k dispozici zde.

© 2018-2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode