Výstupy projektu

Podklady pro vytvoření střednědobého plánu

Výstup Stav
A1_Analýza relevantních rozvojových dokumentů_Tanvaldsko dokončeno
 A2_Demografická a související socioekonomická analýza_Tanvaldsko  dokončeno
A3_Analýza potřebnosti sociálních služeb_Tanvaldsko dokončeno
A4_Analýza nabídky sociálních služeb_Tanvaldsko dokončeno
A5_Analýza financování_Tanvaldsko dokončeno
A6_SWOT analýza a východiska pro návrhovou část_Tanvaldsko dokončeno
Kompletní analytická část (po projednání s územními aktéry) dokončeno
Kompletní analytická část SPRSS  kompletní dokument schválený shromážděním starostů DSO (usn. 17/2021)

Vytvoření SPRSS

Výstup Stav
Teze návrhové části_v1 k diskusi
Sřednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko kompletní dokument projednaný pracovními skupinami
Střednědobý plán rozvoje socálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko na období 2022-2024 kompletní dokument schválený shromážděním starostů DSO (usn. 7/2022)

Informování a zapojování účastníků procesu plánování

Výstup Stav
Informační leták o projektu distribuován
On-line katalog sociálních služeb (IS sociální platformy) - specifikace dokončeno
Informační vizitka - kontakt (grafika) distribuována
Informační leták - katalog sociálních služeb (grafika) distribuován
Katalog sociálních služeb - tištěná verze (grafika) distribuován
On-line katalog sociálních služeb (IS sociální platformy) - k dispozici na www.sostanvaldsko.cz IS dokončen, spuštěn

Nastavení a posílení spolupráce v území

 
 
 

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode