Archiv článků

04.06.2020 13:48

Porada realizačního týmu

Příprava šetření turistické poptávky - dotazník, forma šetření, logistika, maximalizace výtěžnosti šetření. Rešerše datových zdrojů pro analytickou část Strategie rozvoje cestovního ruchu.
04.06.2020 13:27

Porada realizačního týmu

Příprava dotazníkového šetření, postup aktivního zapojení obcí do projektu, postup spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, sestavení pracovní (konzultační) skupiny, identifikace dalších datových zdrojů pro tvorbu analytické části.
29.05.2020 09:54

Příprava dotazníkového šetření

Zpracování dotazníku pro šetření turistické poptávky a postupu pro monitoring návštěvnosti turistických atraktivit v regionu (MZ_02)
14.05.2020 23:18

Návrhy dotazníků a záznamových archů

Příprava dotazníkového šetření pro obyvatele obcí mikroregionu Tanvaldsko, příprava záznamových archů pro řízené rozhovory se starosty obcí, s poskytovateli sociálních služeb v regionu a s dalšími aktéry v sociální oblasti.
01.05.2020 08:17

Zahájení realizace projektu

Dne 1. 5. 2020 byla oficiálně zahájena realizace projektu "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko".
31.03.2020 10:03

Podklady pro analytickou část SPRSS

Příprava podkladů pro SPRSS, zpracování struktury SPRSS - postupné naplňování datové části, sběr dat - poskytovatelé sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko.
01.03.2020 17:26

Zahájení realizace projektu

Dne 1. 3. 2020 byla oficiálně zahájena realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko".
27.02.2020 19:18

Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko je kompletní

Na shromáždění starostů Mikroregionu Tanvaldsko dne 27.2.2020 proběhlo závěrečné projednání předložené finální verze Program rozvoje Mikroregionu Tanvaldsko. Členové mikroregionu se shodli na závěrečném znění dokumentu a berou tento dokument na vědomí. Program je k dispozici na záložce Rozvoj...
17.02.2020 21:14

Program rozvoje obce Josefův Důl - schválení zastupitelstvem obce

Na zasední zastupitelstva obce Josefův Důl byl schválen Program rozvoje obce na období 2020-2027, číslo usnesení: 15/2020. Schválený program je k dispozici na záložce obce Josefův Důl, včetně možnosti nahlédnout do usnesení ZO.
19.12.2019 21:03

Zastupitelstvo města Harrachov schválilo Program rozvoje města na období 2020 - 2027

Dne 19.12.2019 byl usnesením zastupitelstva města schválen Program rozvoje města Harrachov na období 2020 - 2027. Finální verze dokumentu po schválení je k dispozici na záložce města Harrachov.

© 2018-2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode