Archiv článků

16.09.2019 18:17

Individuální projednávání návrhových částí PRO pokračuje

Dnes byla realizována dvě individuální projednávání návrhových částí programů rozvoje obcí s představiteli obcí Josefův Důl a Zlatá Olešnice. Projednané dokumenty, se kterými se může seznámit veřejnost před veřejnými projednáváními jsou k dipsozici v sekci Rozvoj obcí.
12.09.2019 16:34

Finalizace harmonogramu individuálních projednávání v obcích

Byl finalizován harmonogram individuálních projednávání návrhových částí PRO v jednotlivých obcích.
10.09.2019 09:00

Zahájení projednávání návrhových částí v obcích

Bylo zahájeno individuální projednávání PRO - návrhových částí v jednotlivých obcí - první projednávanou obcí byl Kořenov.
06.09.2019 15:27

Ukončení zpracování prvních verzí návrhových částí PRO

Bylo ukončeno zpracování prvních verzí návrhových částí programů rozvoje obcí. Návrhy byly rozeslány do obcí ke konzultaci a k diskusi. Výhledově do konce 09/2019 proběhnou individuální projednání se starosty (pověřenými zástupci) jednotlivých obcí a konzultace k procesu plánování rozvoje obce.
02.09.2019 15:10

Harmonogram veřejných projednávání komplexních PRO v obcích připraven

Kancelář mikroregionu Tanvaldsko zajistil předběžné termíny veřejných projednávání kompletních PRO v jednotlivých obcích zapojených do projektu:Plavy 2. 10. 2019 od 17:00 hodin ve školním envirocentruDesná 14. 10. 2019 od 16:00 hodin v Riedelově vileJosefův Důl 15. 10. 2019 od 16:00 hodin...
20.08.2019 11:49

Finalizace analytických částí po ukončení příjmu podnětů a připomínek z obcí

Finální uzavření analytických částí po ukončení příjmu podnětů a připomínek z obcí. Pokračuje zpracování návrhových částí PRO.
15.08.2019 18:11

Ukončení sběru podnětů a připomínek z obcí k analytickým částem PRO

Dnes byl ukončen sběr podnětů a připomínek k analytickým částem programů rozvoje obcí v mikroregionu Tanvaldsko.
10.07.2019 08:00

Zahájení zpracování návrhových částí PRO

Bylo zahájeno zpracování návrhových částí programů rozvoje obcí v mikroregionu Tanvaldsko. Návrhová část PRO má následující strukturu:shrnutí východisek pro návrhovou částvize rozvojestrategické cíle rozvojeopatřenírozvojové aktivity
09.07.2019 11:07

Ukončení zpracování výstupů z projednávání v obcích

Dnes bylo ukončeno zpracování výstupů z obou sérií projednávání rozvojových programů v obcích. Byly též dopracovány komplexní verze analytických částí a SWOT analýzy. Analytické části a SWOT analýza všech obcí zapojených do projektu jsou zveřejněny na těchto stránkách u jednotlivých obcí. Zároveň...
17.06.2019 08:33

Zpracovávání výsledků projednání v obcích

Od začátku června 2019 probíhá zpracování výstupů projednávání v obcích, a to výstupů z projednávání s představiteli obcí a z veřejných komunitních projednávání. Toto zpracování navazuje na ukončené sérié uvedených projednávání. Zpracování zajišťuje odborný realizační tým projektu. V průběhu...

© 2018-2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode