Archiv článků

10.09.2020 08:00

Zahájení realizace dotazníkového šetření

Bylo zahájen sběr dat formou dotazníkového šetření pro veřejnost.
21.08.2020 09:41

Dotazník pro veřejnost

Finalizace dotazníku pro veřejnost, zpracování elektronické on-line podoby dotazníku (KA2). On-line dotazník k dispozici zde.
01.08.2020 15:48

Realizace dotazníkového šetření na území Mikroregionu Tanvaldsko

Od července se rozeběhlo dotazníkové šetření, v rámci kterého je oslovována široká veřejnost. Dotazníky jsou rozdistribuovány do célého území a jsou k dispozici v tištěné formě ve všech obcích, u poskytovatelů atraktivit a služeb CR. Dotazník je možné vyplnit rukou (tištěné) nebo elektronicky (PC,...
30.07.2020 21:07

Informace o projektu na stránkách Mikroregionu Tanvaldsko

Informace o projektu s přímým odkazem na projektový web byly zveřejněny na oficiálním webu Mikroregionu Tanvaldsko www.tanvaldsko.info. Informace o projektu budou na tomto webu postupně doplňovány o aktuální informace určené pro širokou veřejnost.
22.07.2020 16:15

Zapojení Konzultační pracovní skupiny

V rámci realizace projektu Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko byla vytvořena Konzultační pracovní skupina, která bude oporou realizačnímu týmu v otázkách konzultací problémů a potřeb v rozvoji CR a zároveň bude využita prostřednictvím členů jako jeden z informačních zdrojů pro území....
14.07.2020 16:37

Doplnění a úprava podkladů pro šetření

Na základě konzultací s aktéry v území byly doplněny a upraveny podklady pro šetření (KA2, KA4). K dispozici jsou zde.
29.06.2020 12:15

Jednání konzultační skupiny projektu

Dne 29.6.2020 se ke svému prvnímu jednání sešla externí konzultační skupina projektu. Projednala postup zpracování SPRSS, zapojení pracovních skupin vytvořených v rámci mikroregionu Tanvaldsko - (i) senioři a zdravotně postižení, (ii) rodina, děti a mládež, (iii) osoby sociálně vyloučené nebo...
25.06.2020 14:43

Informování obcí o zpracování projektu

Zástupci realizačního týmu sdělili starostům obcí Mikroregionu Tanvaldsko na zasedání mikroregionu informace o postupu zpracování SPRSS - analytické části, informace o sběru primárních dat a zapojení obcí do tohoto sběru, informace o zapojení veřejnosti. Zástupci obcí byli též informování o...
04.06.2020 13:48

Porada realizačního týmu

Příprava šetření turistické poptávky - dotazník, forma šetření, logistika, maximalizace výtěžnosti šetření. Rešerše datových zdrojů pro analytickou část Strategie rozvoje cestovního ruchu.
04.06.2020 13:27

Porada realizačního týmu

Příprava dotazníkového šetření, postup aktivního zapojení obcí do projektu, postup spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, sestavení pracovní (konzultační) skupiny, identifikace dalších datových zdrojů pro tvorbu analytické části.

© 2018-2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode