Archiv článků

23.06.2022 13:41

Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko byla schválena shromážděním starostů

Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko 2022 - 2028 byla schválena Shromážděním starostů na jednání Mikroregionu Tanvaldsko dne 23.6.2022 usnesením č. 19/2022.    
29.04.2022 10:20

Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko 2022 - 2028 je zpracována, projekt je fyzicky ukončen

Realizační tým úspěšně zformuloval komplexní a finální verzi Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko a ukončil samotný projekt dle plánovaného harmonogramu tj. do 30.4.2022.   Finální Dokument je ke stažení zde (PDF) + příloha databáze turistické infrastrukutry ke stažení zde (zip)
28.04.2022 09:03

Projednávání Návrhové části proběhlo úspěšně a komplexní Návrhová část s Akčním plánem jsou formulovány

Realizační tým po proběhlých projednávání Návrhové části zapracoval všechny informace z území a formuloval Návrhovou část Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko. Zároveň byl sestaven Akční plán pro nejbližší období let 2022 - 2023, který je součástí Implementační části strategie a slouží...
01.04.2022 11:53

Začínáme v území projednávat Návrhovou část strategie

Realizační tým formuloval verzi Návrhové části strategie, která bude projednávána v území, a to v 8 místech s 8 odbornými skupinami a veřejností. Organizační harmonogram je zveřejněn zde. Podklady k projednávání (Návrhová část) jsou ke stažení zde. Děkujeme všem, kteří se zapojí a pomohou svými...
29.03.2022 17:12

Výsledky dotazníkového šetření v zimní sezóně 2022

Realizační tým v průběhu ledna až března zrealizoval dotazníkové šetření mezi veřejností. Zpracovaná data budou použita pro analytickou část Strategie rozvoje CR v Mikoregionu Tanvaldsko. Kompletní výsledky vyhodnocení dotazníkové šetření zimní sezóny 2022 - ke stažení Za realizační děkujeme všem,...
21.03.2022 09:30

Aktualizovaná komplexní databáze tuistických atraktivit, cílů a infrastruktury

Realizační tým zpracoval kompletní databáze atraktivit, turistických cílů a infrastrukutry CR. Výstupy slouží jakožto podklad pro analytickou část Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko. Databáze je strukturována do tématických okruhů a je zde ke stažení: Více zde:...
28.02.2022 20:07

Ukončení realizace projektu

V pondělí 28. 2. 2022 byla dle harmonogramu ukončena realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko". Celý proces zpracování je dokumentován zde. Všechny výstupy projektu jsou k dispozici zde.
25.02.2022 15:51

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko schválen

Dne 25. 2. 2022 projednal a schválil nejvyšší orgán DSO Mikroregion Tanvaldska - shromáždění starostů finální verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko. Kompletní znění dokumentu je k dispozici ve výstupech projektu. Zápis z projednání, včetně usnesení je...
24.02.2022 17:30

Ukončení distribuce tiskovin

Ukončení distribuce tiskovin: vizitka s rychlým kontaktem na pomoc v sociální oblasti leták na on-line katalog sociálních služeb MT Katalog sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko (tištěná verze) Kompletní náklad a specifikace distribuce je založena v dokumentaci projektu.
24.02.2022 09:32

On-line katalog sociálních služeb spuštěn

Na doméně www.sostanvaldsko.cz byl spuštěn Katalog sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko, který je provozován v rámci informačního systému sociálních služeb MT.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode