Jednání konzultační pracovní skupiny projektu

21.10.2021 17:12

Ve čtvrtek 21.10.2021 se v centru Sylvatica v Jiřetíně pod Bukovou uskutečnilo jednání konzultační skupiny projektu. Jednání bylo zaměřeno na finalizaci analytických výstupů SPRSS s vazbou na formulování východisek a tezí návrhové části. Účastníkům byla též představena struktura a zaměření sociální platformy a informační systém sociální platformy. Účastníci byli též informováni o schválení analytické části v nejvyšším orgánem DSO Mikroregion Tanvaldska. Z diskuse vyplynula klíčová témata k řešení v návrhové části a byla specifikována nedostatečnost kapacit některých služeb. Účastníci se též seznámili s výstupy z jednání s poskytovateli sociálních služeb a tyto výstupy potvrdili a rozšířili. Činnost sociální platformy považují účastníci jednání za klíčovou. Zápis z jednání je uložen v dokumentaci projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode