Jednání konzultační skupiny projektu (poskytovatelé sociálních služeb)

23.06.2021 16:37

Diskuse konzultační skupiny složené ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb v řešeném území se zaměřila na komentování, doplňování, zpřesňování analytických výstupů projektu a specifikaci hlavní závěrů, ze kterých bude vycházet příprava návrhové části SPRSS. Účastníci se též seznámili se závěry dosavadních projednávání v území a potvrdili jejich relevanci. Konzultační skupina též projednávala vznik a náplň činnosti sociální platformy a zamýšlený informační systém na bázi katalogu sociálních a souvisejících služeb. Diskutovala se též témata meziobecní a regionální spolupráce a spolupráce s Libereckým krajem, včetně podpory koncepčních aktivit území (aktuálně analýza rizik sociální oblasti v LK). Zápis z jednání konzultační skupiny je součástí dokumentace projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode