Jednání Konzultační skupiny projektu

17.06.2021 17:55

Jednání Konzultační skupiny projektu se řídilo následujícím programem:

  1. Rekapitulace informací o porjektu a specifikace postupu prací na projektových aktivitách
  2. Projednání analytických závěrů, východiska pro návrhovoučást
  3. Sociální platforma mikroregionu Tanvaldsko (SO ORP Tanvald)
  4. Výhled realizace pro další období
  5. Další témata (analýza rizik, informační systém)
Stěžejní část jednání byla zaměřena na výstupy analytické části a diskusi nad analytickými závěry. Účastníci potvrdili, zpřesnili a priorizovali souhrnné závěry, které budou následně promítnuty do návrhové části. Účastníci též projednali návrh organizace a fungování sociální platformy mikroregionu a informační systém sociální platformy, jehož součástí bude katalog sociálních služeb a katalog návazných (souvisejících) služeb.
 
Podrobný zápis je uveden v dokumentaci projektu.

 

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode