Jednání pracovní skupiny (OZP, rodiny s dětmi se ZP)

15.07.2021 14:16

Jednání pracovní skupiny ORP Tanvald - cílové skupiny - osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi se zdravotním postižením bylo zaměřené na stručné představení postupu realizace SPRSS a výstupů analytické části, vč. východisek pro návrhovou část. Byla diskutována témata: (i) pokrytí území sociálními službami; (ii) pokrytí potřeb cílových skupin - primárně CS rodiny s dětmi, OZP, děti se ZP; (iii) kapacity sociálních služeb. Zásadní témata do návrhové části jsou: bydlení (dostupné, sociální, chráněné); odlehčovací služby; dluhové poradenství; chráněné dílny / sociální podnikání; osobní asistence. Účastníci jednání byli též seznámeni s návrhem sociální platformy a katalogem sociálních služeb v rámci IS sociální platformy. Zápis z jednání je založen v dokumentaci projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode