Jednání pracovní skupiny sociálního začleňování (PSSZ) Velké Hamry

26.02.2021 16:59

Dne 26. 2. 2021 proběhlo ve Velkých Hamrech (částečně prezenčně a částečně distančně) jednání pracovní skupiny sociálního začleňování. Hlavním tématem byla spolupráce v území v oblasti sociálního začleňování - byly formulovány potřeby v území a aktuální způsoby uspokojování těchto potřeb. Účastníci se shodli na nedostatečnosti některých typů sociálních služeb (dosltupné bydlení, terénní péče o klienty s potřebou vyšší míry podpory, zařízení pro nízkopříjmové seniory, azylové bydlení, chráněné bydlení). Diskutována byla spolupráce s Úřadem práce (zejména VPP a financování těchto činností), OSPOD (aktivita, možnosti intervencí OSPOD Tanvald), školy (proinkluzivní škola ve Velkých Hamrech, zintenzivnění spolupráce MŠ a ZŠ, rozvoj učňovského školství v regionu), Policie, vč. asistentů prevence kriminality (APK fungují pod vedením MP Tanvald - pracují uspokojivě, podílejí se na řešení drogové problematiky - odhad ve Velkých Hamrech - cca 20-30 uživatelů návykových látek). V další části jednání byla řešena problematika komunitní práce v rámci Strategického plánu sociálního začleňování. Zápis z jednání je uložen v dokumentaci k projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode