Jednání s poskytovateli sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko

19.10.2021 14:31

Jednání s poskytovateli sociálních služeb bylo zaměřeno na finalizaci analytických výstupů SPRSS s vazbou na formulování východisek a tezí návrhové části. Účastníkům byla též představena struktura a zaměření sociální platformy a informační systém sociální platformy. Účastníci byli též informováni o schválení analytické části v nejvyšším orgánem DSO Mikroregion Tanvaldska. Z diskuse vyplynula klíčová témata k řešení v návrhové části z pohledu poskytovatelů sociálních služeb a byla specifikována nedostatečnost kapacit některých služeb. Činnost sociální platformy považují účastníci jednání za klíčovou. Zápis z jednání je uložen v dokumentaci projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode