Jednání se zástupci organizace Most k naději

17.08.2021 15:37

V období 05 - 07/2021 byla průběžně realizována formální či neformální setkání se zástupci různých organizací, které působí v rámci mikroregionu Tanvaldsko nebo pro občany mikroregionu v jiných sídlech a zajišťují sociální služby, či jinou nabídku např. komunitní sociální práce. Všechna setkávání cílila na vzájemnou informovanost účastník, tj. informovanost o projektu, postupu zpracování, plánovaných výstupech na jedné straně a na straně druhé informace o organizaci, poskytovaných službách, nabídce aktivit v rámci komunitní práce, vnímanou sociální problémovost v regionu, potřebnost sociálních služeb, zaměření na cílové skupiny, apod. Postupně probíhala setkání s následujícími organizacemi:

 • Most k naději
 • Domov a centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
 • Romodrom, obecně prospěšná společnost
 • Romany Art Workshop, z.s.
 • Mateřské a dětské centrum Maják, z.s.
 • Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.
 • FOKUS Liberec
 • Sdružení D.R.A.K., z.s.
 • Státní zdravotní ústav Liberec - projekt "Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením" (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009439) - projekt realizován v rámci Sdružení D.R.A.K.
 • Dům penzion pro důchodce Smržovka
 • Domov seniorů Velké Hamry - "HORSKÝ DOMOV HAMROVÁK"

Výstupy (dokumenty) ze setkání jsou založeny v dokumentaci projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode