Konzultační schůzka s pracovní skupinou OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ / OHROŽENÉ

02.11.2021 19:52

Konzultační schůzka byla zaměřena na finalizaci analytických výstupů SPRSS s vazbou na formulování východisek a tezí návrhové části. V úvodu se účastníci seznámili s výstupy z jednání s poskytovateli sociálních služeb, konzultační skupiny projektu a zástupců CS seniorů a OZP. V diskusi byly následně výstupy uvedených pracovních skupin potvrzeny a doplněny o specifika CS OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÉ. Účastníkům byla též představena struktura a zaměření sociální platformy a informační systém sociální platformy. Činnost sociální platformy považují účastníci jednání za klíčovou. Zápis z jednání je uložen v dokumentaci projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode