Projednání návrhové části SPRSS (poskytovatelé sociálních služeb, konzultační skupina projektu)

01.02.2022 15:02

V úterý 1. 2. 2022 se v centru Sylvatica v Jiřetíně pod Bukovou uskutečnilo společné projednání poskytovatelů sociálních služeb a konzultační pracovní skupiny projektu ke zpracované návrhové části SPRSS. Účastníci byli podrobně seznámeni s metodickou konstrukcí návrhové části, se strategickými cíli a specifikovanými opatřeními. Předmětem jednání byla zejména diskuse o nastavení návrhové části a kompletnosti témat pro návrhové období. Řešena byla i vazba výstupů analytické části na definované úrovně návrhové části. Zástupci CS navrhli doplnění, úpravy či zpřesnění některých opatření NČ. Výstupy z jednání budou zapracovány do finálního dokumentu. Účastníkům též bylo představeno pojetí sociální platformy ve formě memoranda. Účastníkům byl též prezentován obsah informačního systému sociální platformy, který bude v tento den protokolárně přebírán mikroregionem. Zápis z jednání je uložen v dokumentaci projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode