Projednání SPRSS v pracovních skupinách SENIOŘI A OZP

26.10.2021 18:41

26.10.2021 se uskutečnilo jednání zástupců pracovních skupin SENIOŘI A OZP. Jednání bylo zaměřeno na finalizaci analytických výstupů SPRSS s vazbou na formulování východisek a tezí návrhové části. Účastníkům byla též představena struktura a zaměření sociální platformy a informační systém sociální platformy. Účastníci byli též informováni o schválení analytické části v nejvyšším orgánem DSO Mikroregion Tanvaldska. Z diskuse vyplynula klíčová témata k řešení v návrhové části a byla specifikována nedostatečnost kapacit některých služeb pro zúčastněné cílové skupiny. Účastníci se též seznámili s výstupy z jednání s poskytovateli sociálních služeb a konzultační skupiny a s předloženými výstupy se ztotožňují. Zápis z jednání je uložen v dokumentaci projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode