Projednání výstupů SPRSS v PS děti, mládež, rodina, vzdělávání

04.11.2021 18:30

Projednání bylo zaměřeno na finalizaci analytických výstupů SPRSS s vazbou na formulování východisek a tezí návrhové části. V úvodu se účastníci seznámili s výstupy z jednání s poskytovateli sociálních služeb, konzultační skupiny projektu, zástupců CS seniorů a OZP a PS osoby sociálně vyloučené či sociálním vyloučením ohrožené. V diskusi byly následně výstupy uvedených pracovních skupin potvrzeny a doplněny o specifika CS DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA, VZDĚLÁVÁNÍ. Účastníkům byla též představena struktura a zaměření sociální platformy a informační systém sociální platformy. Činnost sociální platformy považují účastníci jednání za klíčovou. Zápis z jednání je uložen v dokumentaci projektu.

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode