Postup realizace projektu

29.11.2021 21:33

Připravujeme dotazníkové šetření pro zimní sezónu 2021/2022

V minulé zimní sezóně 2020/2021 se cestovní ruch v rámci protipandemických opatření uzavřel, což znemožnilo realizovat dotazníkové šetření pro návštěvníky. Realizační tým se rozhodl o jeho realizaci v zimní sezóně 2021/2022. V současané době připravujeme dotazníky k tisku a připravujeme organizaci...
15.10.2021 18:23

Výsledky dotazníkového šetření v letní sezóně 2020 a 2021

Realizační tým v průběhu září a na začátku října zrealizoval sběr dotazníků ze všech míst, kde byly k dispozici návštěvníkům. Následně došlo k vyhodnocení všech dotázníků, a to jak za léto 2020 (počet 32), tak za léto 2021 (počet 184). Celkem bylo vyhodnoceno 216 dotazníků a zpracované výsledky...
08.09.2021 11:14

Kompletní databáze služeb, atraktivit, turistických cílů a infrastrukutry je zpracována

Realizační tým zpracoval kompletní databáze atraktivit, turistických cílů a infrastrukutry CR. Výstupy slouží jakožto podklad pro analytickou část Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko. Databáze je strukturována do tématických okruhů a je zde ke stažení: Služby - stravování Služby -...
28.07.2021 16:54

Výsledky jednání v odborných pracovních skupinách k rozvoji CR

V průběhu měsíce května realizační tým absolvoval celkem 7 jednání s odbornými pracovními skupinami, jejichž složení reprezentovalo odbornou veřejnost v cestovním ruchu - zástupci samospáv, poskytovatelé služeb v CR, provozovatelé atraktivit apod. Realizační tým vyhodnotil výstupy ze všech jednání...
27.05.2021 21:03

Zahajujeme dotazníkové šetření pro letní sezónu 2021

Realizační tým se rozhodl zopakovat dotazníkové šetření pro veřejnost v letní sezóně 2021. Od opakujícího se dotazníkového šetření si slibujeme větší účast respondentů/návštěvníků pro lepší informační oporu. V současné době 05/2021 již máme připravené dotazníky (tisk) pro distribuci v území...
03.05.2021 14:15

Řízené rozhovory se zástupci samospráv jsou zrealizované

Realizační tým již zrealizoval všechny řízené rozhovory se zástupci samospráv. Celkem proběhlo 12 řírených rozhovorů (12 obcí). Na základě výstupů těchto řízených rozhovorů jsou zpracované výsledky, které jsou již k dispozici a budou nedílnou součástí analytické části Strategie rozvoje cestovního...
15.04.2021 16:52

Setkání odborných skupin CR bude realizováno v průběhu května

Realizační tým ve spolupráci s leadry CR bude realizovat setkávání odborných pracovních skupin CR. Setkávání bude probíhat v průběhu května a bude zapojeno celkem 7 skupin. Harmonogram realizace setkávání odborných skupin CR: Smržovka 3.5.2021 Tanvald 5.5.2021 Plavy + Zlatá Olešnice 12.5.2021 Desná...
25.03.2021 14:46

Rozeběhla se příprava setkání odborných skupin CR

Z důvodu nemožnosti realizovat sběr informací z terénu v průběhu zimní sezóny (protipandemická opatření), Mikroregion Tanvaldsko připravuje nově svolání odborných pracovních skupin CR, které by měly doplnit maximálně informační zdroje z území a připspět k naplnění podmínek našeho projektu a...
10.12.2020 11:40

Dotazníkové šetření pro návštěvníky v rámci zimní sezóny je pozastaveno. Řízené rozhovory se zástupci obcí bude realizováno.

Mikroregion Tanvaldsko připravil dotazníkové šetření - rozdistribuovla dotazníky mezi poskytovatele služeb CR a mezi provozovatele atraktivit CR. Bohužel v současné době informujeme o pozastavení dotazníkového šetření z důvodu protipandemických opatřeních, které uzavřely segment CR jako celek a...
01.10.2020 12:35

Realizace dotazníkového šetření v letní sezóně je ukončeno

Dotaznáíkové šetření, které bylo zaměřeno na názorový průzkum veřejnosti (návštěvníci, obyvatelé mikroregionu) je již ukončeno. Nyní připravujeme dotazníkové šetření na zimní sezónu, které bude realizováno ve stejném formátu a pomůže zpracovat komplexní vnímání parametrů cestovního ruchu...

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode