Postup realizace projektu

15.04.2021 16:52

Setkání odborných skupin CR bude realizováno v průběhu května

Realizační tým ve spolupráci s leadry CR bude realizovat setkávání odborných pracovních skupin CR. Setkávání bude probíhat v průběhu května a bude zapojeno celkem 8 skupin. Harmonogram realizace setkávání odborných skupin CR: Smržovka 3.5.2021 Tanvald 5.5.2021 Plavy + Zlatá Olešnice 12.5.2021 Desná...
25.03.2021 14:46

Rozeběhla se příprava setkání odborných skupin CR

Z důvodu nemožnosti realizovat sběr informací z terénu v průběhu zimní sezóny (protipandemická opatření), Mikroregion Tanvaldsko připravuje nově svolání odborných pracovních skupin CR, které by měly doplnit maximálně informační zdroje z území a připspět k naplnění podmínek našeho projektu a...
10.12.2020 11:40

Dotazníkové šetření pro návštěvníky v rámci zimní sezóny je pozastaveno. Řízené rozhovory se zástupci obcí bude realizováno.

Mikroregion Tanvaldsko připravil dotazníkové šetření - rozdistribuovla dotazníky mezi poskytovatele služeb CR a mezi provozovatele atraktivit CR. Bohužel v současné době informujeme o pozastavení dotazníkového šetření z důvodu protipandemických opatřeních, které uzavřely segment CR jako celek a...
01.10.2020 12:35

Realizace dotazníkového šetření v letní sezóně je ukončeno

Dotaznáíkové šetření, které bylo zaměřeno na názorový průzkum veřejnosti (návštěvníci, obyvatelé mikroregionu) je již ukončeno. Nyní připravujeme dotazníkové šetření na zimní sezónu, které bude realizováno ve stejném formátu a pomůže zpracovat komplexní vnímání parametrů cestovního ruchu...
01.08.2020 15:48

Realizace dotazníkového šetření na území Mikroregionu Tanvaldsko

Od července se rozeběhlo dotazníkové šetření, v rámci kterého je oslovována široká veřejnost. Dotazníky jsou rozdistribuovány do célého území a jsou k dispozici v tištěné formě ve všech obcích, u poskytovatelů atraktivit a služeb CR. Dotazník je možné vyplnit rukou (tištěné) nebo elektronicky (PC,...
22.07.2020 16:15

Zapojení Konzultační pracovní skupiny

V rámci realizace projektu Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko byla vytvořena Konzultační pracovní skupina, která bude oporou realizačnímu týmu v otázkách konzultací problémů a potřeb v rozvoji CR a zároveň bude využita prostřednictvím členů jako jeden z informačních zdrojů pro území....
04.06.2020 13:48

Porada realizačního týmu

Příprava šetření turistické poptávky - dotazník, forma šetření, logistika, maximalizace výtěžnosti šetření. Rešerše datových zdrojů pro analytickou část Strategie rozvoje cestovního ruchu.
29.05.2020 09:54

Příprava dotazníkového šetření

Jsou zahájeny přípravné práce na dotazníku pro šetření turistické poptávky resp. dotazníku pro veřejnost a postupu pro monitoring návštěvnosti turistických atraktivit v regionu. Zahájení realizace vlastního dotazníkové šetření je naplánované na začátek července.
01.05.2020 08:17

Zahájení realizace projektu

Dne 1. 5. 2020 byla oficiálně zahájena realizace projektu "Strategie rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Tanvaldsko".

© 2018-2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode