Zapojení veřejnosti

V rámci projektu Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko je plánováno zapojení široké a odborné veřejnosti jako (i) zdroj primárních dat pro tvorbu Analytické části, (ii) zdroj - námětů pro rozvoj, problémů a potřeb území pro tvorbu Strategické části, (iii) aktéři mající přímý vliv na management realizaci rozvoje CR v rámci tvory Implementační části.
 
Dílčí aktivita - dotazování a sběr primárních dat pro tvorbu Analytické části
 
Dotazník pro veřejnost - léto 2020, formá k tisku ke stažení zde
Dotazník pro veřejnost - léto 2020, elelktronické vyplnění zde
 
 
Dotazník pro veřejnost - zima 2020/2021, formát k tisku - zrušeno z důvodu protipandemických opatření
Dotazník pro veřejnost - zima 2020/2021, elektronické vyplnění zde - zrušeno z důvodu protipandemických opatření


Řízené rozhovory se zástupci obcí - 2020/2021 - realizujeme, vzor záznamového archu zde
Výsledky řízených rozhovorů se zástupci obcí jsou k dispozici zde
 
 
V květnu 2021 proběhnou setkání s leadry (odborné pracovní skupiny) v oblasti CR na území Mikroregionu Tanvaldsko - harmonogram zde
Výsledky z jednání odborných pracovních skupin jsou k dispozici zde
 

V rámci sběru primárních dat a informací zopakujeme dotazníkové šetření pro veřejnost (návštěvníky) v letní sezóně 2021
Dotazník pro veřejnost - léto 2021, elelktronické vyplnění zde
Dotazník pro veřejnost - léto 2021, formá k tisku ke stažení zde
Výsledky dotazníkového šetření - léto 2020 a 2021 jsou k dispozici zde
 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkového šetření v letní sezóně 2021.
 
Zahajujeme přípravy na realizaci dotazníkového šetření pro veřenost v zimní sezóně 2021/2022.
 
 

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode