Zapojení veřejnosti

V rámci projektu Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko je plánováno zapojení široké a odborné veřejnosti jako (i) zdroj primárních dat pro tvorbu Analytické části, (ii) zdroj - námětů pro rozvoj, problémů a potřeb území pro tvorbu Strategické části, (iii) aktéři mající přímý vliv na management realizaci rozvoje CR v rámci tvory Implementační části.
 
Dílčí aktivita - dotazování a sběr primárních dat pro tvorbu Analytické části
 
 
Dotazník pro veřejnost - léto 2020, elelktronické vyplnění zde
 
Dotazník pro veřejnost - zima 2020, formát k tisku - zrušeno z důvodu protipandemických opatření
 
Dotazník pro veřejnost - zima 2020, elektronické vyplnění zde - zrušeno z důvodu protipandemických opatření

Řízené rozhovory se zástupci obcí - podzim 2020 - realizujeme, vzor záznamového archu zde
 
V květnu proběhnou setkání s leadry v oblasti CR na území Mikroregionu Tanvaldsko - harmonogram zde
 

V letní sezóně 2021 zopakujeme dotazníkové šetření pro veřejnost (návštěvníci, obyvatelé) a zrealizujeme řízené rozhovory s provozovateli atraktivit CR a poskytovateli služeb CR.

© 2018-2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode