Zapojení veřejnosti

V rámci projektu Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko je plánováno zapojení široké a odborné veřejnosti jako (i) zdroj primárních dat pro tvorbu Analytické části, (ii) zdroj - námětů pro rozvoj, problémů a potřeb území pro tvorbu Strategické části, (iii) aktéři mající přímý vliv na management realizaci rozvoje CR v rámci tvory Implementační části.
 
Dílčí postupové kroky zpracování Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko:
 
Dotazník pro veřejnost - léto 2020, formá k tisku ke stažení zde
Dotazník pro veřejnost - léto 2020, elelktronické vyplnění zde
 
 
Dotazník pro veřejnost - zima 2020/2021, formát k tisku - zrušeno z důvodu protipandemických opatření
Dotazník pro veřejnost - zima 2020/2021, elektronické vyplnění zde - zrušeno z důvodu protipandemických opatření


Řízené rozhovory se zástupci obcí - 2020/2021 - realizujeme, vzor záznamového archu zde
Výsledky řízených rozhovorů se zástupci obcí jsou k dispozici zde
 
 
V květnu 2021 proběhnou setkání s leadry (odborné pracovní skupiny) v oblasti CR na území Mikroregionu Tanvaldsko - harmonogram zde
Výsledky z jednání odborných pracovních skupin jsou k dispozici zde
 

V rámci sběru primárních dat a informací zopakujeme dotazníkové šetření pro veřejnost (návštěvníky) v letní sezóně 2021
Dotazník pro veřejnost - léto 2021, elelktronické vyplnění zde
Dotazník pro veřejnost - léto 2021, formá k tisku ke stažení zde
Výsledky dotazníkového šetření - léto 2020 a 2021 jsou k dispozici zde
 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkového šetření v letní sezóně 2021.
 
V rámci sběru primárních dat a informací realizujeme dotazníkové šetření pro veřejnost (návštěvníky) v zimní sezóně 2022
Dotazník pro veřejnost - zima 2022, elelktronické vyplnění zde
Dotazník pro veřejnost - zima 2022, formá k tisku ke stažení zde
Výsledky dotazníkového šetření - zima 2022 jsou k dispozici zde
 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkového šetření v zimní sezóně 2022.

Realizační tým zveřejňuje "Strategická východiska pro formulaci návrhové části"

Ke stažení: SWOT analýza a Analýza problémů a potřeb a potenciálu území

 

V dubnu 2022 proběhnou setkání s leadry (odborné pracovní skupiny) v oblasti CR na území Mikroregionu Tanvaldsko. Projednávat se budou podklady pro formulaci finální verze Návrhové části strategie.
 
Termíny jednání:
Jiřetín pod Bukovou a Josefův Důl 7.4.2022, 8:00 (OÚ Jiřetín pod Bukovu)
Tanvald 11.4.2022, 17:00 (Kemp Špičák)
Plavy a Zlatá Olešnice 13.4.2022, 13:00 (OÚ Plavy)
Smržovka 14.4.2022, 10:00 (MěÚ Smržovka)
Velké Hamry a Zásada 19.4.2022, 15:00 (MěÚ Velké Hamry)
Harrachov 20.4.2022, 13:00 (MěÚ Harrachov)
Kořenov 20.4.2022, 15:30 (OÚ Kořenov)
Desná 25.4.2022, 9:00 (MěÚ Desná)
 
Zfinalizovaná a projednaná Návrhová část a Akční plán jsou k dispozici zde
 

Zveřejňujeme pro širokou veřejnost finální dokument STRATEGIE ROZVOJE CR V MIKROREGIONU TANVALDSKO 2022 - 2028 a Přílohu: Databáze atraktivit, cvílů a turistické infrastrukutry.

 

Pro širokou veřejnost je k dispozici KATALOG TURISTICKÉ NABÍDKY V MIKROREGIONU TANVALDSKO

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode