Zapojení veřejnosti

V rámci projektu Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko je plánováno zapojení široké a odborné veřejnosti jako (i) zdroj primárních dat pro tvorbu Analytické části, (ii) zdroj - námětů pro rozvoj, problémů a potřeb území pro tvorbu Strategické části, (iii) aktéři mající přímý vliv na management realizaci rozvoje CR v rámci tvory Implementační části.
 
Dílčí aktivita - dotazování a sběr primárních dat pro tvorbu Analytické části
 
 
Dotazník pro veřejnost - léto 2020, elelktronické vyplnění zde
 
Dotazník pro veřejnost - zima 2020, formát k tisku
 
Dotazník pro veřejnost - zima 2020, elektronické vyplnění zde
 
Od podzimu 2020 se začnou realizovat řízené rozhovory s vedením obcí, poskytovateli služeb a atraktivit CR

© 2018-2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode