Postup realizace projektu

11.02.2019 08:28

Projednávání v obcích - zahájení přípravy

Zahájena příprava projednávání v obcích k analytickým částem PRO - vždy jedno jednání s představiteli obce a další jednání komunitní. Byla zahájena konzultace se starosty obcí ohledně termínů projednávání.
18.12.2018 22:05

Zpracování analytických částí PRO

Probíhá zpracování analytických částí PRO po jednotlivých problémových okruzích. Každý problémový okruh je uzavřen dílčí SWOT analýzou - fáze rozpracování.
30.11.2018 15:46

Sběr a zpracování dat

Byl ukončen základní sběr dat do analytických částí programů rozvoje řešených obcí. Jedná se zejména o statistická data zjištěná z veřejných zdrojů, data z webů obcí, agregované informace ze zpracovatelských terénních šetření a data z dotazníkových šetření. Byla rozpracována analytická část PRO v...
24.10.2018 09:18

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Bylo dokončeno vyhodnocení dotazníkového šetření z obcí. Výsledky včetně komentáře jsou k dispozici vždy v záložce obce.
28.09.2018 17:32

Zpracovatelské terénní šetření

Byla dokončena první část zpracovatelského terénního šetření. Druhá část bude realizována v období 01-03/2019 z důvodu významu zimní sezóny v řešeném regionu z hlediska cestovního ruchu.
31.07.2018 16:31

Ukončení příjmu dotazníků z šetření obcí

Dne 31. 7. 2018 byl ukončen sběr dotazníků z šetření v obcích. Dotazníky budou v následujících dnech vyhodnoceny, písemné dotazníky budou transformovány do elektronické podoby pro provedení strukturované analýzy. K uzávěrce šetření bylo přijato 244 dotazníků.
18.06.2018 18:53

Prodloužení termínu pro vyplňování dotazníků

Realizační tým projektu rozhodl o prodloužení termínů pro sběr dotazníků z šetření obcí. Prodloužený termín ukončení příjmů vyplněných dotazníků je do 31. 7. 2018. Podrobné informace o šetření jsou v záložce "Rozvoj obcí".
07.05.2018 09:12

Dotazníkové šetření v obcích zahájeno

Dle harmonogramu projektu bylo v 05/2018 zahájeno dotazníkové šetření mezi obyvateli obcí mikroregionu Tanvaldsko, ve kterých dochází ke zpracování Programu rozvoje obce. Jedná se o tyto obce: Harrachov, Kořenov, Desná, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Velké Hamry,...
01.03.2018 13:59

Zahájení realizace projektu

Dne 1. 3. 2018 byla oficiálně zahájena realizace projektu "Plánování regionálního rozvoje v Mikroregionu Tanvaldsko".

© 2018-2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode