Postup realizace projektu

09.07.2019 11:07

Ukončení zpracování výstupů z projednávání v obcích

Dnes bylo ukončeno zpracování výstupů z obou sérií projednávání rozvojových programů v obcích. Byly též dopracovány komplexní verze analytických částí a SWOT analýzy. Analytické části a SWOT analýza všech obcí zapojených do projektu jsou zveřejněny na těchto stránkách u jednotlivých obcí. Zároveň...
17.06.2019 08:33

Zpracovávání výsledků projednání v obcích

Od začátku června 2019 probíhá zpracování výstupů projednávání v obcích, a to výstupů z projednávání s představiteli obcí a z veřejných komunitních projednávání. Toto zpracování navazuje na ukončené sérié uvedených projednávání. Zpracování zajišťuje odborný realizační tým projektu. V průběhu...
31.05.2019 11:00

Ukončení série veřejných komunitních projednávání v obcích zapojených do projektu

Dne 30. 5. 2019 byla ukončena série veřejných komunitní projednávání v obcích zapojených do projektu plánování rozvoje obcí v mikroregionu Tanvaldsko. Účastníci projednávání se věnovali zejména analytické části, tj. rozvojovým pozitivům a negativům každé obce. Diskutován byl rozvojový potenciál...
15.05.2019 19:55

Ukončení projednávání s představiteli obcí

Dnes bylo ukončeno projednávání s představiteli obcí zapojených do projektu. Poslední projednávanou obcí byla Zlatá Olešnice. Taktéž bylo ukončeno "jarní" zpracovatelské šetření ve zpracovávaných obcích.
29.04.2019 21:49

Zahájení veřejných komunitních projednávání v obcích mikroregionu

Dne 29. 4. 2019 bylo zahájeno veřejné komunitní projednávání s obyvateli obcí v mikroregionu Tanvaldsko, které jsou zapojeny do projektu. První projednávání proběhlo ve městě Velké Hamry. Následující projednávání v obcích bude probíhat až do konce května 2019.
08.03.2019 16:32

Aktualizace a zveřejnění harmonogramu projednávání PRO v obcích

Na základě dohody se zástupci obcí byl zpřesněn a aktualizován harmonogram dílčích projednávání výstupů analytických částí PRO. Harmonogram je zveřejněn v záložce Komunitní projednávání.
26.02.2019 07:06

Spuštěn nástroj pro sběr rozvojových podnětů od občanů

Komunitní projednávání v území bylo doplněno nad rámec projektu o další nástroj - elektronický dotazník pro sběr rozvojových podnětů od občanů. Nástroj je on-line k dispozici v záložce Komunitní projednávání.
19.02.2019 11:00

Zahájení projednávání v obcích

Byla zahájena série projednávání analytických částí PRO - město Velké Hamry.
11.02.2019 08:28

Projednávání v obcích - zahájení přípravy

Zahájena příprava projednávání v obcích k analytickým částem PRO - vždy jedno jednání s představiteli obce a další jednání komunitní. Byla zahájena konzultace se starosty obcí ohledně termínů projednávání.
18.12.2018 22:05

Zpracování analytických částí PRO

Probíhá zpracování analytických částí PRO po jednotlivých problémových okruzích. Každý problémový okruh je uzavřen dílčí SWOT analýzou - fáze rozpracování.

© 2018-2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode