Postup realizace projektu

10.09.2020 08:00

Zahájení realizace dotazníkového šetření

Bylo zahájen sběr dat formou dotazníkového šetření pro veřejnost.
21.08.2020 09:41

Dotazník pro veřejnost

Finalizace dotazníku pro veřejnost, zpracování elektronické on-line podoby dotazníku (KA2). On-line dotazník k dispozici zde.
30.07.2020 21:07

Informace o projektu na stránkách Mikroregionu Tanvaldsko

Informace o projektu s přímým odkazem na projektový web byly zveřejněny na oficiálním webu Mikroregionu Tanvaldsko www.tanvaldsko.info. Informace o projektu budou na tomto webu postupně doplňovány o aktuální informace určené pro širokou veřejnost.
14.07.2020 16:37

Doplnění a úprava podkladů pro šetření

Na základě konzultací s aktéry v území byly doplněny a upraveny podklady pro šetření (KA2, KA4). K dispozici jsou zde.
29.06.2020 12:15

Jednání konzultační skupiny projektu

Dne 29.6.2020 se ke svému prvnímu jednání sešla externí konzultační skupina projektu. Projednala postup zpracování SPRSS, zapojení pracovních skupin vytvořených v rámci mikroregionu Tanvaldsko - (i) senioři a zdravotně postižení, (ii) rodina, děti a mládež, (iii) osoby sociálně vyloučené nebo...
25.06.2020 14:43

Informování obcí o zpracování projektu

Zástupci realizačního týmu sdělili starostům obcí Mikroregionu Tanvaldsko na zasedání mikroregionu informace o postupu zpracování SPRSS - analytické části, informace o sběru primárních dat a zapojení obcí do tohoto sběru, informace o zapojení veřejnosti. Zástupci obcí byli též informování o...
04.06.2020 13:27

Porada realizačního týmu

Příprava dotazníkového šetření, postup aktivního zapojení obcí do projektu, postup spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, sestavení pracovní (konzultační) skupiny, identifikace dalších datových zdrojů pro tvorbu analytické části.
03.06.2020 20:04

Aktivizace pracovních skupin Mikroregionu Tanvaldsko

Na schůzce dne 3.6.2020 byly aktivizována pracovní skupiny, které v rámci Mikroregionu Tanvaldsko působí v sociální oblasti. Jedná se o skupiny: Senioři a zdravotně postižení Rodina, děti, mládež Osoby sociálně vyloučené a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Pracovní skupiny budou...
28.05.2020 15:12

Projednání v rámci zasedání Mikroregionu Tanvaldsko

Manažerka projektu zdůvodnila potřebu plánování v oblasti sociálních služeb, specifikovala úlohu obcí, legislativní vymezení oblasti z pohledu obcí a představila návrh konzultačního týmu projektu. V plénu byla dále obecně diskutována sociální problémovost a potřebnost v rámci řešeného území (KA1)....
14.05.2020 23:18

Návrhy dotazníků a záznamových archů

Příprava dotazníkového šetření pro obyvatele obcí mikroregionu Tanvaldsko, příprava záznamových archů pro řízené rozhovory se starosty obcí, s poskytovateli sociálních služeb v regionu a s dalšími aktéry v sociální oblasti.

© 2018-2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode