Postup realizace projektu

04.06.2020 13:27

Porada realizačního týmu

Příprava dotazníkového šetření, postup aktivního zapojení obcí do projektu, postup spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, sestavení pracovní (konzultační) skupiny, identifikace dalších datových zdrojů pro tvorbu analytické části.
14.05.2020 23:18

Návrhy dotazníků a záznamových archů

Příprava dotazníkového šetření pro obyvatele obcí mikroregionu Tanvaldsko, příprava záznamových archů pro řízené rozhovory se starosty obcí, s poskytovateli sociálních služeb v regionu a s dalšími aktéry v sociální oblasti.
31.03.2020 10:03

Podklady pro analytickou část SPRSS

Příprava podkladů pro SPRSS, zpracování struktury SPRSS - postupné naplňování datové části, sběr dat - poskytovatelé sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko.
01.03.2020 17:26

Zahájení realizace projektu

Dne 1. 3. 2020 byla oficiálně zahájena realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko".

© 2018-2020 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode