Postup realizace projektu

28.02.2022 20:07

Ukončení realizace projektu

V pondělí 28. 2. 2022 byla dle harmonogramu ukončena realizace projektu "Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko". Celý proces zpracování je dokumentován zde. Všechny výstupy projektu jsou k dispozici zde.
25.02.2022 15:51

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko schválen

Dne 25. 2. 2022 projednal a schválil nejvyšší orgán DSO Mikroregion Tanvaldska - shromáždění starostů finální verzi Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko. Kompletní znění dokumentu je k dispozici ve výstupech projektu. Zápis z projednání, včetně usnesení je...
24.02.2022 17:30

Ukončení distribuce tiskovin

Ukončení distribuce tiskovin: vizitka s rychlým kontaktem na pomoc v sociální oblasti leták na on-line katalog sociálních služeb MT Katalog sociálních služeb v mikroregionu Tanvaldsko (tištěná verze) Kompletní náklad a specifikace distribuce je založena v dokumentaci projektu.
24.02.2022 09:32

On-line katalog sociálních služeb spuštěn

Na doméně www.sostanvaldsko.cz byl spuštěn Katalog sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko, který je provozován v rámci informačního systému sociálních služeb MT.
23.02.2022 21:18

Dokončení zpracování informačního systému sociální platformy

Zpracovatel opravil nedostatky uvedené v protokolu o předání a převzetí informačního systému sociální platformy ze dne 1. 2. 2022 a systém je tak kompletní. Informační systém sociální platformy, včetně katalogu sociálních služeb je k dispozici na www.sostanvaldsko.cz.
18.02.2022 17:32

Zřízení sociální platformy Mikroregionu Tanvaldsko

Formální dokončení přípravy na zřízení sociální platformy Mikroregionu Tanvaldsko dopracováním Memoranda o rozvoji spolupráce v sociální oblasti na území mikroregionu Tanvaldsko. Obsah Memoranda byl odsouhlasen vedením DSO a bude předložen ke schválení na zasedání shromáždění starostů DSO v...
11.02.2022 18:45

Dopracování SPRSS na území Mikroregionu Tanvaldsko

Po zapracování všech připomínek z projednávání v pracovních skupinách byl dokončen a finalizován kompletní dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Tanvaldsko. Kompletní dokument je k dispozici ve "Výstupech projektu".
11.02.2022 16:44

Konzultace SPRSS se zástupcem MAS Rozvoj Tanvaldska

Metodik projektu informoval zástupce MAS o zpracování SPRSS a o výstupech relevantních pro aktivity MAS, zejména pro zpracování Akčního plánu OPZ+. RT projektu byl požádán o prezentaci výstupů projektu zástupcům veřejného sektoru MAS v rámci zasedání členů DSO Mikroregion Tanvaldsko. Účastníci...
01.02.2022 16:28

Převzetí vytvořeného informačního systému sociální platformy (on-line katalog sociálních služeb)

Dne 1.2.2022 byl protokolárně převzat od zpracovatele informační systém sociální platformy (www.sostanvaldsko.cz). V protokolu byly uvedeny dílčí nedostatky systému s termínem odstranění těchto nedostatků. Informační systém, jehož součástí je on-line katalog sociálních služeb je plně funkční.
01.02.2022 15:02

Projednání návrhové části SPRSS (poskytovatelé sociálních služeb, konzultační skupina projektu)

V úterý 1. 2. 2022 se v centru Sylvatica v Jiřetíně pod Bukovou uskutečnilo společné projednání poskytovatelů sociálních služeb a konzultační pracovní skupiny projektu ke zpracované návrhové části SPRSS. Účastníci byli podrobně seznámeni s metodickou konstrukcí návrhové části, se strategickými cíli...

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode