Postup realizace projektu

17.08.2021 15:37

Jednání se zástupci organizace Most k naději

V období 05 - 07/2021 byla průběžně realizována formální či neformální setkání se zástupci různých organizací, které působí v rámci mikroregionu Tanvaldsko nebo pro občany mikroregionu v jiných sídlech a zajišťují sociální služby, či jinou nabídku např. komunitní sociální práce. Všechna setkávání...
04.08.2021 11:39

Příprava specifikace IS sociální platformy

Byla dokončena specifikace IS sociální platformy mikroregionu Tanvaldsko, jehož klíčovou součástí bude katalog sociálních služeb mikroregionu Tanvaldsko a katalog souvisejících (návazných) služeb. Přidanou hodnotou systému bude modul na průběžný datový monitoring pro kontinuální revizi SPRSS a...
15.07.2021 14:16

Jednání pracovní skupiny (OZP, rodiny s dětmi se ZP)

Jednání pracovní skupiny ORP Tanvald - cílové skupiny - osoby se zdravotním postižením a rodiny s dětmi se zdravotním postižením bylo zaměřené na stručné představení postupu realizace SPRSS a výstupů analytické části, vč. východisek pro návrhovou část. Byla diskutována témata: (i) pokrytí území...
13.07.2021 16:54

Projednání spolupráce s Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje

Dle předchozí domluvy z 25. 6. 2021 se sešli zástupci oddělení rozvoje a financování sociálních služeb Odboru sociálních věcí KÚLK se zástupci realizačního týmu projektu. Předmětem setkání byla bližší specifikace možností spolupráce na tvorbě informačního systému mikroregionu Tanvaldsko, možnosti...
08.07.2021 18:34

Doplnění tezí návrhové části

Na základě diskusí a jednání k závěrům a výstupům analytické části SPRSS byly doplněny základní teze návrhové části, které budou dále zpracovávány a projednávány s územními aktéry. Doplněné základní teze návrhové části SPRSS jsou k dispozici ve výstupech projektu.
30.06.2021 16:30

Dopracování analytické části po projednání s územními aktéry

Na základě jednání realizovaných se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, uživatelů, zástupců obcí a dalších aktérů působících v sociální oblasti v mikroregionu Tanvaldsko byla dopracována analytická část, do které byly zakomponovány všechny výsledky uskutečněných diskusí a jednání. Revidovaná...
25.06.2021 18:27

Projednání postup realizace projektu na Odboru sociálních věcí KÚLK

On-line setkání zástupců RT projektu s vedoucím oddělení rozvoje a financování sociálních služeb Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje. Předmětem setkání byla prezentace postupu a dosavadních výstupů zpracování SPRSS v mikroregionu Tanvaldsko a představení záměrů dalšího...
24.06.2021 15:10

Jednání se starosty obcí mikroregionu Tanvaldsko

Ve čtvrtek 24. 6. 2021 proběhlo jednání se starosty obcí mikroregionu Tanvaldsko. Obsahem jednání bylo seznámení starostů s postupem prací na SPRSS, prezentace analytické části a jejích výstupů, včetně specifikace závěrů jednotlivých šetřeních, která v regionu v rámci zpracování analytické části...
24.06.2021 13:17

Informace o projektu na zasedání Mikroregionu Tanvaldsko

Pravidelná zpráva o postupu realizace projektu SPRSS. Aktuální témata jsou probíhající projednávání s územními aktéry a příprava návrhové části. Zápis z jednání mikroregionu je k dispozici zde.
23.06.2021 16:37

Jednání konzultační skupiny projektu (poskytovatelé sociálních služeb)

Diskuse konzultační skupiny složené ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb v řešeném území se zaměřila na komentování, doplňování, zpřesňování analytických výstupů projektu a specifikaci hlavní závěrů, ze kterých bude vycházet příprava návrhové části SPRSS. Účastníci se též seznámili se závěry...

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode