Postup realizace projektu

15.02.2021 12:15

Ukončení šetření v obcích

Byly ukončeno šetření u představitelů obcí řešeného území. Šetření probíhalo formou řízených rozhovorů se starosty nebo pověřenými zástupci / pracovníky obcí. Zároveň bylo zahájeno zpracování výsledků tohoto šetření.
11.02.2021 14:16

Jednání k SPRSS - oddělení sociální práce a sociálních služeb města Tanvald

Individuální jednání k potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb v řešeném území mikroregionu Tanvaldsko - jednání směřovalo zejména k službám SAS a službám pro seniory a OZP. Oddělení sociální práce a sociálních služeb města Tanvald identifikovalo chybějící sociální a návazné služby v regionu.
11.02.2021 08:06

Analýza relevantních rozvojových dokumentů

Byla dokončena Analýza relevantních rozvojových dokumentů na krajské, regionální a municipální úrovni, které se zaměřuji (celkově nebo částečně v rámci komplexní koncepce) na oblast sociálních služeb v řešeném území. Zpracovaná analýza je jedním z podkladů pro vytvoření SPRSS mikroregionu...
26.01.2021 09:25

Informační leták k projektu SPRSS mikroregionu Tanvaldsko

Dnes proběhla finalizace informačního letáku k projektu a bude zahájena jeho distribuce. Náhled letáku je k dispozici zde.
08.01.2021 14:59

Jednání s Agenturou pro sociální začleňování MMR

8. ledna 2021 proběhlo on-line jednání koordinátorky SPRSS mikroregionu Tanvaldsko a konzultantky Agentury pro sociální začleňování MMR. Zástupkyně ASZ specifikovala činnost agentury ve vztahu k potřebám řešeného regionu. Koordinátorka SPRSS představila cíle a ambice projektu. Účastníci se shodli...
22.12.2020 18:40

Jednání pracovní skupiny SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Dne 22. 12. 2020 proběhlo v Tanvaldu jednání pracovní skupiny se zaměřením na seniory a zdravotně postižené. Poskytovatelé sociálních služeb zapojení do projektu podporují realizovaná šetření a aktivně se zapojují i do distribuce dotazníků v území. Koordinátorka projektu požádala účastníky o další...
25.11.2020 21:05

Koordinační skupina pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje

Dne 25. 11. 2020 se uskutečnilo formou videokonference na platformě MS Teams jednání Koordinační skupiny pro plánování sociálních služeb na území Libereckého kraje. V rámci konference informovali zástupci KÚLK o situaci v oblasti sociálních služeb v LK - vedení resortu socálních věcí po krajských...
15.10.2020 13:42

Oblastní charita Most - působnost na Tanvaldsku

Individuální jednání o službách zajišťovaných poskytovatelem - Farní charita Most v řešeném území mikroregionu Tanvaldsko. Poskytované služby - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM Kotva Tanvald), sociální poradna. Pro projekt je důležitý úplný přehled aktivit poskytovatele pro cílovou...
10.09.2020 08:00

Zahájení realizace dotazníkového šetření

Bylo zahájen sběr dat formou dotazníkového šetření pro veřejnost.
21.08.2020 09:41

Dotazník pro veřejnost

Finalizace dotazníku pro veřejnost, zpracování elektronické on-line podoby dotazníku (KA2). On-line dotazník k dispozici zde.

© 2018-2021 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode