Desná

10/2019 - Kompletní zpracování programu rozvoje města po zapracování podnětů z druhého komunitního projednávání
 
Zpracování návrhové části obsahuje:
  • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
  • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
  • vyhodnocení dotazníkového šetření ve městě
  • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli města (analytická část)
  • veřejné komunitní projednání s občany ve městě (analytická část)
  • celkovou SWOT analýzu
  • východiska pro návrhovou část (agregovaný souhrn výstupů analytické části)
  • vizi rozvoje města
  • strategické cíle
  • rozvojová opatření
  • rozvojové aktivity
  • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli města (návrhová část)
  • veřejné komunitní projednání s občany ve městě (návrhová část)
 
 
 
09/2019 - Návrhová část a kompletní verze programu rozvoje města po individuálním projednání s představiteli města
 
Zpracování návrhové části obsahuje:
  • východiska pro návrhovou část (agregovaný souhrn výstupů analytické části)
  • vizi rozvoje města
  • strategické cíle
  • rozvojová opatření
  • rozvojové aktivity
Program rozvoje města Desná - kompletní zpracování - 1 verze
 
 
07/2019 - Analytická část - komplexní zpracování po projednání s představiteli obcí a s občany obcí
 
Zpracování analytické části obsahuje:
  • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
  • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
  • vyhodnocení dotazníkového šetření v obci
  • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obcí zapojených do projektu
  • veřejné komunitních projednání s občany v obcích zapojených do projektu
  • celkovou SWOT analýzu
 
 
 
03/2019 - Analytická část - dílčí výstupy

 

© 2018-2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode