Zásada

09/2019 - Návrhová část a kompletní verze programu rozvoje obce po individuálním projednání s představiteli obce
 
Zpracování návrhové části obsahuje:
 • východiska pro návrhovou část (agregovaný souhrn výstupů analytické části)
 • vizi rozvoje obce
 • strategické cíle
 • rozvojová opatření
 • rozvojové aktivity
Program rozvoje městyse Zásada - kompletní zpracování - 1. verze
 
 
07/2019 - Analytická část - komplexní zpracování po projednání s představiteli obcí a s občany obcí
 
Zpracování analytické části obsahuje:
 • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
 • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
 • vyhodnocení dotazníkového šetření v obci
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obcí zapojených do projektu
 • veřejné komunitních projednání s občany v obcích zapojených do projektu
 • celkovou SWOT analýzu
 
 
 
03/2019 - Analytická část - dílčí výstupy

 

© 2018-2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode