Harrachov

12/2019 - Program rozvoje města Harrachov - finální verze schválená usnesením zastupitelstva města
 
Datum schválení: 19.12.2020
Číslo usnesení: 7 (usnesení ke stažení zde)
 
10/2019 - Kompletní zpracování programu rozvoje města po zapracování podnětů z druhého komunitního projednávání
 
Zpracování návrhové části obsahuje:
 • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
 • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
 • vyhodnocení dotazníkového šetření ve městě
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli města (analytická část)
 • veřejné komunitní projednání s občany ve městě (analytická část)
 • celkovou SWOT analýzu
 • východiska pro návrhovou část (agregovaný souhrn výstupů analytické části)
 • vizi rozvoje města
 • strategické cíle
 • rozvojová opatření
 • rozvojové aktivity
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli města (návrhová část)
 • veřejné komunitní projednání s občany ve městě (návrhová část)
 
 
09/2019 - Návrhová část a kompletní verze programu rozvoje obce po individuálním projednání s představiteli obce
 
Zpracování návrhové části obsahuje:
 • východiska pro návrhovou část (agregovaný souhrn výstupů analytické části)
 • vizi rozvoje obce
 • strategické cíle
 • rozvojová opatření
 • rozvojové aktivity
Program rozvoje města Harrachov - kompletní zpracování - 1. verze
 
 
07/2019 - Analytická část - komplexní zpracování po projednání s představiteli obcí a s občany obcí
 
Zpracování analytické části obsahuje:
 • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
 • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
 • vyhodnocení dotazníkového šetření v obci
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obcí zapojených do projektu
 • veřejné komunitních projednání s občany v obcích zapojených do projektu
 • celkovou SWOT analýzu
 
 
 
03/2019 - Analytická část - dílčí výstupy

 

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode