Plavy

11/2019 - Finální verze Programu rozvoje obce Plavy schválená zastupitelstvem obce
 

Program rozvoje obce schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění zastupitelstvo obce Plavy.

Datum schválení:        4.11.2019

Číslo usnesení:           63/8/19

Text usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění Program rozvoje obce Plavy na období 2020-2026 (usnesení ke stažení zde).
 
 
 
10/2019 - Kompletní zpracování programu rozvoje obce po zapracování podnětů z druhého komunitního projednávání
 
Zpracování návrhové části obsahuje:
 • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
 • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
 • vyhodnocení dotazníkového šetření v obci
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obce (analytická část)
 • veřejné komunitní projednání s občany v obci (analytická část)
 • celkovou SWOT analýzu
 • východiska pro návrhovou část (agregovaný souhrn výstupů analytické části)
 • vizi rozvoje obce
 • strategické cíle
 • rozvojová opatření
 • rozvojové aktivity
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obce (návrhová část)
 • veřejné komunitní projednání s občany v obci (návrhová část)
 
 
09/2019 - Návrhová část a kompletní verze programu rozvoje obce po individuálním projednání s představiteli obce
 
Zpracování návrhové části obsahuje:
 • východiska pro návrhovou část (agregovaný souhrn výstupů analytické části)
 • vizi rozvoje obce
 • strategické cíle
 • rozvojová opatření
 • rozvojové aktivity
 
07/2019 - Analytická část - komplexní zpracování po projednání s představiteli obcí a s občany obcí
 
Zpracování analytické části obsahuje:
 • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
 • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
 • vyhodnocení dotazníkového šetření v obci
 • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obcí zapojených do projektu
 • veřejné komunitních projednání s občany v obcích zapojených do projektu
 • celkovou SWOT analýzu
 
 
 
03/2019 - Analytická část - dílčí výstupy

 

© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode