Jiřetín pod Bukovou

07/2019 - Analytická část - komplexní zpracování po projednání s představiteli obcí a s občany obcí
 
Zpracování analytické části obsahuje:
  • analýzu statistických dat (sekundárních dat čerpaných z administrativních zdrojů)
  • analýzu primárních dat (sběr dat proběhl v rámci zpracovatelského terénního šetření)
  • vyhodnocení dotazníkového šetření v obci
  • vyhodnocení výstupů projednávání s představiteli obcí zapojených do projektu
  • veřejné komunitních projednání s občany v obcích zapojených do projektu
  • celkovou SWOT analýzu
 
 
 
03/2019 - Analytická část - dílčí výstupy

 

© 2018-2019 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode